ေဆာင္းႏွင္းခ်စ္သူ Blog မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္႐ွင္.... လာေရာက္ဖတ္႐ႈ႕သူအားလံုး အဆင္ေျပပါေစ

မတ္တတ္ရပ္ လမ္းေလ်ွာက္ႏိုင္သည္႔အခ်ိန္မွစကာ လူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ ေျခလွမ္းလွမ္းေနၾကရသည္။ေျခလွမ္းလွမ္းၿပီးမွ မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႕ေရာက္ၾကရသည္။
ထိုသို႔ ေျခလွမ္းစတင္ႏိုင္ရန္ ပထမေျခလွမ္းသည္ အေရးၾကီးသည္။ေျခလွမ္း မမွားရန္ လိုသည္။
အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သလို ယံုၾကည္စိတ္ အျပည္႔၊ အားမာန္ အျပည္႔ ရွိေနရမည္။
ေရွ႔သို႔သာ ဦးတည္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည္႔တတ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ေနရမည္။
လွမ္းေနေသာ ေျခလွမ္း ေႏွးခ်င္ ေႏွးပါေစ။
ခိုင္ျမဲေသာ ေျခလွမ္း မ်ားျဖစ္ရမည္။
အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ ေျခလွမ္း ၊ အတားအဆီးကို ေဖါက္ထြင္းႏိုင္ေသာ ေျခလွမ္း၊
ထိုေျခလွမ္းမ်ားသည္သာ တန္ဖိုးရွိေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။
ဒါေၾကာင္႔ တန္ဖိုးရွိေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔…………………….

0 comments: